phone icon

Ring til os +45 32 19 19 19

Vi kan nemlig justere dit vand via enzymer.

Via en miljøvenlig og biologisk løsning med brug af enzymer eller bakterier kan vi op- eller nedgradere indholdet afsempelvis nitrit, nitrat, fosfor etc. i vandet alt efter behov.

Rensning af vand – brugerjustering af vand

Enzymer fungerer som en slags katalysator - de gør at processen er som naturen selv ville gøre det - blot hurtigere og mere effektivt.

 

Der bliver brugt mange midler på at rense vand i Danmark. Vi har både brug for at rense vores drikkevand fra husholdninger, spildevand fra virksomheder og andre typer vand som fx vand, der skal bruges Fl opdræt af fisk. Via en miljøvenlig og biologisk løsning med brug af enzymer og eller bakterier kan vi op- eller nedgradere indholdet af eksempelvis nitrit, nitrat, fosfor etc. i vandet alt efer behov. 

 

METODEN

Via en miljøvenlig og biologisk løsning med brug af enzymer

Enzymer og bakterier er udtryk for intelligent mikro-biologi. Løsninger af denne slags kan programmeres til helt specifikke formål og i Bio-Partners verden handler det oftest om nedbrydning af organiske materialer. Altså der hvor mennesket eller naturen har udfordringer som handler om, at de ikke er i stand til at nedbryde den givne mængde af organisk materiale. Det kan være alger og alge-slam i hhv. akvarier og søer, det kan være fedt og snask i ventilationer og fedtudskillere - eller den biomasse som findes inde i faldstammer. Som det vigtigste i denne sammenhæng, så skal løsningerne opfattes aldeles grønne, idet der ikke er iblandet gifte af nogen slags.

Vil du gerne vide mere om vores metoder?

KONTAKT OS

Hvem kan have glæde af vandrensning?

Hvis alge-slam skal fjernes fra akvarier eller søer, det kan være fedt og snask i ventilationer og fedtudskillere - eller den biomasse som findes inde i faldstammer - vores enzymer kan løse problemet i alle disse tilfælde. 

Vi har også mikro-biologiske løsninger som kan nedbryde mere kemiske udfordringer, såsom spildevand og olieprodukter.

Vandrens 1:

 • Affald
 • Kød
 • Fedt
 • Urin
 • Dyr
 • Forrådnelse
 • Fugt
 • Kloak
 • Mad
 • Sved
 • Tobaksrøg
 • Røg fra brand

Vandrens 2:

 • Benzin
 • Olie
 • Spildevand
 • Slam
 • Andre syntetiske
  og sammensatte
  lugte

Vandrens 3:

 • Styren
 • Fiberglas
 • Epoxy
 • Lugt fra løg

Sig farvel til alger og mos og giv nyt liv til springvandene og vandbassiner.

Udendørs springvand og vandbassiner er tilbøjelige til algevækst på grund af den konstante fugt og sollys i miljøet. Når alger får lov til at vokse ud af kontrol dannes der tyk og slimet masse som nogle gange pletter cementen og ødelægger springvandene eller vandbassiner. Vi kan hjælpe dig med at komme dette problem til livs da vi har stor erfaring med at bekæmpe alger på al slags underlag. Få gratis konsultation ved at ringe på 32 19 19 19.

 

Vi omvender klamme søer og åer til naturperler!

Vi kan hjælpe med at udskifte udsigten af grønt slam og grumset vand med springende fisk og soppeklart vand i de danske søer og åer.  Kontakt os hør mere om hvordan vi siger farvel til alger og slam uden brug af kemi og til glæde for fiskene og planter.

 

Kontakt os

Skriv til os hvis du har nogle spørgsmål eller gerne vil booke et møde med os.
Vi kommer på adressen!

Jeg er intereseret i:

Vestervang 3,

2640 Hedehusene

info@bio-partner.dk

Telefon: +45 3219 1919

Jeg er intereseret i:

Vestervang 3,

2640 Hedehusene

info@bio-partner.dk

Telefon: +45 3219 1919

Jeg er intereseret i:

Vestervang 3,

2640 Hedehusene

info@bio-partner.dk

Telefon: +45 3219 1919

Jeg er intereseret i:

Vestervang 3,

2640 Hedehusene

info@bio-partner.dk

Telefon: +45 3219 1919